legende - spots - getij - wachtlijst

legende

  LES MOGELIJK

Er is kitesurfles mogelijk en U kan dit blok dus reserveren. De aangeduide uren gelden enkel voor SPOT 1. Als we uitwijken naar andere spots, worden de uren bij "opmerkingen" weergegeven.

  GERESERVEERD

 

Het blok is al gereserveerd door iemand anders. U kan dit enkel nog reserveren, indien u op de wachtlijst VOOR de persoon staat die het blok reserveerde. Het is niet omdat een les gereserveerd is, dat de les doorgaat. Of een les doorgaat of niet, hangt af van de weersomstandigheden. In de  kolommen "weer en wind" en "opmerkingen" ziet u wat de weer en windvoorspellingen zijn, met wat uitleg of het al dan niet zal kunnen doorgaan onder de voorspelde omstandigheden. De avond voor de praktijkles (best na 20u) neemt u telefonisch contact op met mij om definitief af te spreken.

 

  GEEN LES

Dit hoeft weinig uitleg. Ik ben niet beschikbaar voor kitesurfles.

de spots

In de kolom "spot" kan je aan de hand van het nummer zien waar de les doorgaat. Meer info over de leslocaties lees je hier

getij

Hier zie je wanneer het op SPOT 1 hoog- of laagwater is. Als enkel het uur vermeld is, is dit het uur van hoogtij (vloed). Staat er voor het uur een "L", dan is dit het laagtij (eb).

Als er (nog) geen uren vermeld staan in de kolommen "voormiddag", "namiddag" of "avond", kan je hier toch al bepalen wanneer de ideale lesuren zijn (voor SPOT 1). Dit zijn: tot 2u VOOR hoogtij (dus beginnen 4u Voor ht) en vanaf 2u NA hoogtij. Bij laagtij is dit van 4 uur voor tot 4 uur na laagtij (dus beginnen ten laatste 2u na lt).
Enkele voorbeelden:
hoogtij 14.00u - Er kan les gevolgd worden in de voormiddag tot 12u (2u VOOR HT) en vanaf 16u. De ideale lesuren zijn dan 8-10u, 10-12u, 16-18u en 18-20u.
hoogtij 8u en 20.30u. Les kan vanaf 10u tot 18.30u (dus ten laatste starten om 16.30u!!!)

wachtlijst

De wachtlijst wordt enkel gebruikt indien meerdere personen op hetzelfde ogenblik les wensen. Wie dan eerst in de wachtlijst staat, krijgt voorrang.  Het is dus niet omdat u laatste staat, dat u heel lang moet wachten. Als u een blok kiest, waar niemand anders op staat, kan u uiteraard dan les volgen!!!

Wat met de volgorde?

1. ROOD: Mensen die reeds bij ons les gevolgd hebben in het verleden krijgen voorrang. Hij/zij komt automatisch vooraan op de lijst.

De onderlinge volgorde wordt bepaald op basis van de datum van reservatie. Dat is de datum waarop je mail stuurt waarin je een blok reserveert of zegt "ik wil les" (je hoeft niet onmiddellijk een datum te kiezen).

2.ZWART: Iedereen die nog geen les bij ons gevolgd heeft.

De onderlinge volgorde wordt bepaald op basis van de datum van reservatie. Dat is de datum waarop je mail stuurt waarin je een blok reserveert of zegt "ik wil les" (je hoeft niet onmiddellijk een datum te kiezen).