GEDRAG CENTRUM - VOOR LEDEN

© 2022 - DOG SUR MER
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze pagina  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

De auteur is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het imiteren van inhoud van deze pagina.

Op deze pagina vind je o.a. "educatieve" video's. Dit zijn filmpjes die we gebruiken voor lesdoeleinden. Omdat beelden zoveel meer zeggen dan woorden zijn deze video's er als ondersteuning van de lessen. In de linker kolom zie je eigen video. In de rechter kolom zie je video's van anderen. Als de TITEL in beide kolommen gelijk is wil dat dus zeggen dat je links onze eigen video ziet (meestal enkel de opeenvolgende stappen van de oefening zoals ze bij DOG SUR MER worden aangeleerd) en rechts dus de oefening van anderen (meestal van Emily Larlham - kikopup of Jolein Van Weperen) met wat meer uitleg.

belangrijk: Elke stap moet je verschillende keren doorlopen. Je werkt best in reeksen. In elke nieuwe context ga je best alle stappen doorlopen of zeker een aantal stappen lager (ook in dezelfde context) beginnen dan waar geëindigd.

Vragenlijst Gedragsconsult
powerpoint presentatie leertraject CTRL-ALT-DELETE
brochure leertraject CTRL-ALT-DELETE (versie 20220101)

Als de video's niet zichtbaar zijn: klik HIER (new window)

VIDEO DOG SUR MER> VIDEO ANDERE
PUPS ALGEMEEN
RESOURCE TEST
In deze test worden een aantal voor de hond gekende voorwerpen/voeding aangeboden om te zoeken of de hond een voorkeurslijstje heeft.
  
RELAX ON THE MAT
Rustoefening met of zonder mat. 

 
CONNECTIE I
de naam van de hond moet aangeleerd worden. De hond moet hierbij "connectie" maken met de geleider, gevolgd door een bevel (hier komen, zitten, liggen,...)
CONNECTIE I
de naam van de hond moet aangeleerd worden. De hond moet hierbij "connectie" maken met de geleider, gevolgd door een bevel (hier komen, zitten, liggen,...)
CONNECTIE II EN FCI I
Vervolg op CONNECTIE I en combinatie met de free check in
RESOURCE GUARDING
training om je pup te leren geen voorwerpen te bewaken en verdedigen
RELEASE CUE
een krachtig signaal dat einde oefening betekent
RELEASE CUE
een krachtig signaal dat einde oefening betekent
POSITIVE INTERRUPTOR
het "positieve onderbrekingssignaal"

STOP UNWANTED BEHAVIOUR - POSITIVE INTERRUPTOR
"attention noise" is bij ons de "positive interruptor", hoewel er dus meer onderbrekingssignalen zijn (o.a. leave it)
  AUTO
Impulscontrole in de auto. Thuis te oefenen. Dit zal ervoor zorgen dat de honden ook op de hondenschool rustig en gecontroleerd in en uit de auto kunnen gelaten worden.
themales  HANDLING
HANDLING I
ALLE honden moet leren dat aanraken door handen normaal is.
HANDLING I
ALLE honden moet leren dat aanraken door handen normaal is.
themales LEIBANDTECHNIEKEN
LEIBAND
Correct vasthouden van de leiband.

 
HALSBAND
Voor honden die het vastnemen van de halsband niet toelaten -
te oefenen voor "into leash pressure"

WANDELEN I "into leash pressure"
Hond leert dat spanning op de lijn het signaal wordt om de baas te volgen i.p.v. anderom en i.p.v. actie-reactie (harder trekken)
WANDELEN I "into leash pressure"
Hond leert dat spanning op de lijn het signaal wordt om de baas te volgen i.p.v. anderom en i.p.v. actie-reactie (harder trekken)
WANDELEN II "let's go"
Hond leert dat het leuk is met de baas mee te komen en leert op "let's go" dat de baas de andere kant uit gaat (handig om moeilijke situaties op een positieve manier uit de weg te gaan)
WANDELEN I "let's go"
Hond leert dat het leuk is met de baas mee te komen en leert op "let's go" dat de baas de andere kant uit gaat (handig om moeilijke situaties op een positieve manier uit de weg te gaan)
themales SPEL
SPEL I
zelfbeheersing op speeltjes en "vast"
 
SPEL II
"los"
 
themales ZELFBEHEERSING
ZELFBEHEERSING I
zelfbeheersing op voedsel, voorbereiding op "leave it"
ZELFBEHEERSING I
zelfbeheersing op voedsel, voorbereiding op "leave it"
ZELFBEHEERSING II
Leave-it
 
ZELFBEHEERSING III
Leave-it op voorwerpen
 
TRAINING
HANDCUE
Hond leert een lege hand volgen
  
HANDCUE 
Hond leert een lege hand volgen
HANDTOUCH
 
HOUDINGEN I
"muscle memory" of "spiergeheugen"
  HOUDINGEN I, II, III
de complete oefening "houdingen"
HIER

 
NAAST
 
ACHTERHAND I
goede oefening voor een betere "positie" naast.
 
ACHTERHAND II
vervolg op achterhand I - Als de hond dit goed beheerst zal hij ook veel beter "volgen" (zie volgen I)
 
VOLGEN I
 
APPORT I
"Apporteren"
 
TERUG PLAATS