WINDTABEL

Bft Benaming zeemans termen km/h m/s mijl/u (mph) knots Kenmerken over land omschrijving
zeeoppervlak
gem. golf max. golf

0

Windstil

stil

< 1

<0.2

< 1

< 1

Windstil, rook stijgt recht omhoog

Spiegelgladde zee

0 0

1

Zwakke wind

flauw en stil

1-5

0.3-1.5

1-3

1-3

De windrichting kan bepaald worden uit de richting van de rookpluimen; windvanen reageren niet

Golfjes die de zee een geschubt aanzicht geven. Schuimvorming heeft niet plaats.

0,1 0,1

2

Zwakke wind

flauwe koelte

6-11

1.6-3.3

4-7

4-6

Wind merkbaar in het gelaat; bladeren ritselen; windvanen bewegen

Kleine, nog korte golven, maar beter gevormd. De toppen hebben een glasachtig aanzicht en breken niet.

0,2 0,3

3

Matige wind

lichte koelte

12-19

3.4-5.4

8-12

7-10

Bladeren en twijjgen zijn voortdurend in beweging, wimpels zijn gestrekt

Kleine golven; de golftoppen beginnen te breken en het hierdoor gevormde schuim heeft een overwegend glasachtig aanzicht, terwijl hier en daar op zichzelf staande witte schuimkoppen kunnen voorkomen.

0,6 1

4

Matige wind

matige koelte

20-28

5.5-7.9

13-18

10-16

Stof en papier dwarrelen op; kleine takken bewegen

Kleine langer wordende golven. De witte schuimkoppen beginnen vrij veel voor te komen

1 1,5

5

Vrij krachtige wind

frisse bries

29-38

8.0-10.7

19-24

17-21

Kleine bebladerde takken zwaaien; vorming van kleine golven op binnenwateren

Matige golven, van aanmerkelijk grotere lengte. Overal zijn witte schuimkoppen te zien en hier en daar komt opwaaiend schuim voor.

2 2,5

6

Krachtige wind

stijve bries

39-49

10.8-13.8

25-31

22-27

Grote takken in beweging, de wind fluit in trillende telefoondraden.

Grotere golven beginnen zich te vormen; de brekende koppen doen overal grote witte schuimkoppen ontstaan (opwaaiend schuim komt vrij veelvoudig voor)

3 4

7

Harde wind

harde wind

50-61

13.9-17.1

32-38

28-33

Gehele bomen bewegen, het gaan tegen de wind in wordt moeilijk

De golven worden hoger en het witte schuim van de brekende koppen begint zich als strepen in de richting van de wind te ontwikkelen

4 5,5

8

Stormachtige wind

stormachtig

62-74

17.2-20.7

39-46

34-40

Twijgen en takken breken af, hetvoortgaan tegen de wind in is praktisch onmogelijk

Matig hoge golven, met aanmerkelijk kamlengte; de toppen der golven waaien af en vormen goed ontwikkelde schuimstrepen in de richting van de wind

5,5 7,5

9

Storm

Storm

75-88

20.8-24.4

47-54

41-47

Veroorzaakt lichte schade aan gebouwen; schoorstenen en dakpannen worden afgerukt

Hoge golven; zware strepen schuim in de richting van de wind; de karakteristieke rollers beginnen zicht te vormen; het zicht kan door verwaaid schuim worden beinvloed

7 10

10

Zware storm

Zware storm

89-102

24.5-28.4

55-63

48-55

Komt op het land zelden voor; bomenworden ontworteld; aanzienlijke schade aan gebouwen

Zeer hoge golven met lange overstortende golfkammen; grote oppervlakken schuim worden door de wind in zulk zware witte strepen verspreid, dat de zee een wit aanzien krijgt; zware overslaande rollers; het zicht is door verwaaid schuim verminderd

9 12,5

11

Zeer zware storm

Zeer zware storm

102-117

28.5-32.6

64-74

56-63

Komt op het land zelden voor; veroorzaakt uitgebreide schade

Buitengewoon hoge golven (kleine en middelmatige grote schepen verliezen elkaar in de golfdalen tijdelijk uit het zicht; de zee is geheel bedekt met lange, in de windrichting lopende schuimstepen; de randen der golfkammen verwaaien overal; het zicht is sterk verminderd

11,5 16,5

12

Orkaan

Orkaan

>117

>32.6

75+

>63

Komt op het land zelden voor; veroorzaakt uitgebreide schade

De lucht is met schuim en verwaaid zeewater gevuld. De zee is volkomen wit door schuim. Zicht op enige afstand bestaat niet meer

14 --