HYDROGRAFIE

Vlaamse Hydrografie - Afdeling KUSTHydrografie is de wetenschap die zich bezighoudt met het beschrijven van de waterbodem. In het kort kan men zeggen dat hydrografie "landmeten" op het water is. Belangrijk bij hydrografie is meten, zoals de diepte, de samenstelling van het water en de zeebodem, het getij, de golven en stroming. 

Het was niet zo eenvoudig om dit thema te maken. Immers kunnen diverse zaken in verschillende items worden ingedeeld en hangen ze nauw samen. Stroming bijvoordeeld. Stroming kan veroorzaakt worden door zowel getij, wind als golven. Maar er zijn ook zeestromen. Idem met golven. Deze kunnen veroorzaakt worden door de wind (vnl. in thema meteorologie), maar ook door het getij.

Er zijn dus op elke pagina diverse doorverwijzingen.  We hopen dat je na het lezen van al deze zaken een duidelijk beeld krijgt.

Hieronder alvast een korte samenvatting hoe stroming, getij, wind en golven zich verhouden:

Stroming

golven

getijden

Als we spreken over getijden dan hebben we het over de verticale bewegingen van het wateroppervlak in tegenstelling tot de horizontale bewegingen van het wateroppervlak die we stromingen (getijstromingen) noemen.

Toegepast op het kitesurfen, moeten we vooral rekening houden met:

  • eb en vloed: Op sommige plaatsen is er bij hoogwater nauwelijks strand of ruimte om je kite op te laten. Bij laagwater heb je mooi zicht op het strand. Je ziet nu mogelijke rotsen, oesterpartijen en je hebt ook duidelijk zicht op de mogelijke golfbrekers.
  • Stromingen: getijden zorgen voor stroming. Als de stroming tegen de wind in gaat verschijnen er golfjes. Je kite herstarten uit het water wordt moeilijk omdat de stroming zorgt dat er geen spanning op je lijnen komt en je kite naar je toekomt. Het voordeel is dat je niet veel power nodig hebt; de stroming brengt je bijna vanzelf upwind.  Als de stroming en de wind in dezelfde richting zitten, heb je veel meer kracht nodig om tegen de wind in te varen. Als je nu al je grootste kite hebt bovengehaald zit er maar 1 ding op: wachten op het volgende tij.

Een gouden tip: vraag info aan de “locals”. Zij kunnen je voldoende informeren over de omstandigheden, wind, weer en getijden.